TOM FORD

สร้างความหอมให้ทุกอารรมณ์ TOM FORD Ombré Leather Eau de Parfum

TOM FORD อิสรภาพมาจากภายในหัวใจทะเลทรายของตะวันตกที่ห่อหุ้มด้วยหนัง มันเคลื่อนไปข้างหน้าไร้พันธนาการผ่านอากาศนิ่งของพื้นที่โล่งกว้าง ฝุ่นละอองตามลมผิวหนังOmbré Leather
เผยให้เห็นตัวเองเหมือนภูมิทัศน์ในชั้นที่หินทอดยาวกลายเป็นสีบลอนด์พระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้า

Ombré Leather เป็นกลิ่นเนื้อสัมผัสอันล้ำลึกที่ตราตรึงใจคุณด้วยความรู้สึกที่สัมผัสได้ ทำให้รู้สึกแตกต่างสวยงามและเป็นที่ต้องการ” – ทอมฟอร์ด

TOM FORD

Read more สร้างความหอมให้ทุกอารรมณ์ TOM FORD Ombré Leather Eau de Parfum